Cattery from Coongang

HCM, PKD, FIV, FELV

 


Al onze Poezen en Kater worden op HCM, PKD, FELV en FIV getest.
Dus al onze kittens hebben negatief ieder geval geteste ouders.

Natuurlijk zijn er die vragen wat is nu HCM PKD FELV en FIV?
Deze pagina is gemaakt om een beetje duidelijkheid te geven.

HCM ( Hypertrofische cardio myopathie) ?
Uiteindelijk leidt HCM naar hartfalen, gevolg is overlijden van onze lieveling.

Bij hypertrofische cardio myopathie zie je een sterk verdikte wand van de linker kamer van het hart
en ook van de wand tussen beide kamers.
Daardoor wordt de wand van de linker kamer steeds 'stijver' waardoor deze zich niet voldoende kan vullen.
Het volume wordt steeds kleiner en met het gevolg dat er minder bloed wordt rond gepomt en de ruimte in de linkerboezem vergroot.
Daardoor bestaat de kans op bloedstolsels in de verwijde linker boezem die vervolgens in de aorta kunnen komen en trombose in de slagaders van de achterpoten veroorzaken.

Het GEVOLG
is koude achterpoten of zelfs verlammingen, en door de drukstijging in de linker boezem neemt de druk in de longvaten toe wat weer lijdt tot vochtophoping in de longen.
De Hartfunctie gaat alsmaar verder achteruit en ......PKD (Polycistic Kidney Disease) ?
Het is een gevaarlijke ziekte en die pas na enkele jaren zich openbaart.

Katten met PKD hebben in beide nieren meerdere cystes (d.w.z. met vocht gevulde holtes).
Zowel het aantal cystes als de omvang van de cystes zullen toenemen
en verdrukken het gezonde weefsel waardoor de nierfunctie verslechterd.
En uiteindelijk onstaat er Chronisch nierfalen.
PKD wordt veroorzaakt door een fout in het DNA (een bepaald eiwit dat van belang is voor een goede nierfunctie) is verkeerd aangelegt.

 

FeLV ( Feline Leukemie Virus of Leukemie)

Het virus kan leukemie (tumoren van de witte bloedcellen) veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie.
Het tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.
Felv is een virusziekte met een dodelijke afloop.

FIV ( Feline Immunodeficientie Virus) ?
ook wel Katten Aids genoemd

FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt.
Feline Immunodeficientie Virus is een besmettelijk virus.
Fiv wordt dan ook Kattenaids genoemd.
Het komt wereldwijd voor maar door vaccinatie is de aanwezigheid van het virus in Europa klein.
Het kan wel de kat besmetten, niet de mens.

Bovenstaande ziektes wil je toch niet !

--

Polydactyle

 

 

Normaal heeft een kat 5 tenen aan zijn voorpoten en 4 aan zijn achterpoten. Polydactyle katten kunnen echter tot 9 tenen aan elke voet hebben. Er wordt gezegd dat toen de Maine Coon fokkers van het eerste uur hun best deden om de Maine Coon bij de diverse kattenverenigingen erkend te krijgen, het bestand van ongeregistreerde Maine Coon voor 40% polydactyl was.

Aangezien polydactylie dominant vererft, is het eenvoudig deze eigenschap er uit te fokken.
Je ziet of een kat poly is of niet. Een enkele keer lijkt Moeder Natuur ons wel eens voor de gek te houden met een kat die niet polydactyl lijkt, maar dit toch vererft.
In dat geval is echter altijd een van de ouders overduidelijk wel meertenig.

U hoeft dus niet bang te zijn dat uit lijnen waar geen polydactyle katten in voorkomen, plotseling een kitten met meer tenen verschijnt.
Sommige fokkers die met poly's werken, hebben zich aangewend bij de polykatten als kenmerk de letter P in de naam te verwerken, zodat u dit op de stamboom kunt traceren.
Poly's worden in principe alleen met katten gekruist die niet-poly zijn. Afhankelijk van het aantal en de stand van de extra tenen kan het zijn dat u extra aandacht aan de voeten moet besteden ingeval dit resulteert in mogelijk verwonding of ingroei van de nagels.

Polydactyle katten kunnen dus wel als Maine Coon geregistreerd worden en als fokdier gebruikt worden, maar omdat dit (voor alle rassen) een fout is in de rasstandaard, kunnen zij geen titels behalen.
Inmiddels is er in Amerika een ras erkend waarbij het kenmerk meertenen wel is toegestaan, namelijk de Pixie Bob.


Dit was natuurlijk aanleiding voor een aantal poly-fokkers en poly-liefhebbers om alsnog een poging te doen dit ook voor de Maine Coon voor elkaar te krijgen.
Op dit moment kunnen poly's geshowd worden bij TICA in de NEW TRAITS class.
Deze klasse is speciaal voor rassen die al erkend zijn voor kampioenstatus, maar waarbij nieuwe eigenschappen voorkomen, die nog niet zijn geaccepteerd voor dat ras, zoals een nieuwe kleur of een nieuwe haarlengte.
In de New Traits klasse worden deze eigenschappen geëvalueerd. het doel hiervan is dat dit uiteindelijk leidt tot erkenning van deze eigenschap.
Exposanten en keurmeesters worden dan ook aangemoedigd om hierover tijdens de ringenkeuring te discussiëren.
De New Traits klasse wordt wel als 1 groep gekeurd.
Het kan dus gebeuren dat poly Maine Coons samen met Britse Langharen en effen Ragdolls worden gekeurd.

--

Het begin van het tot stand komen van een embryo is natuurlijk de coïtus, de paring. De kat is,anders dan bijvoorbeeld de mens een geïnduceerde ovulatie, de eisprong(en) bij een kat vinden pas plaats tijdens (en als gevolg van) de paring. Bij de paring komen er miljoenen zaadcellen in de vagina van de poes maar slechts een paar honderd bereiken de eileider. Bij een poes komen dankzij de coïtus een of meer eicellen vrij (dit noemt men eisprong of ovulatie) die via de eileiders op "reis" gaan naar de baarmoeder. De versmelting van eicel en zaadcel vind plaats in de eileiders. Niet elke willekeurige zaadcel zal met een poezen eicel versmelten, er vind een herkenning plaats zodat slechts een zaadcel van een kater met de eicel van een poes een bevruchte eicel (zygote) kan vormen. Als diersoorten erg op elkaar lijken en als soorten dicht bij elkaar staan, kan een zygote gevormd worden waarvan de ouders tot verschillende diersoorten behoren.

Hier gaan we het echter hebben over wat er met de zygote gebeurt waarvan beide ouders behoren tot de diersoort Felis Domesticus. Een zygote van een poes wordt niet zo snel gevormd als bij een zoogdier dat onafhankelijk van de coïtus ovuleert maar langer dan ongeveer een etmaal, duurt het niet. Bij katten bleek, dat 20 tot 28 uur na de paring er zygotes (bevruchte eicellen dus) van gemiddeld 13 mm groot uit de eileiders te spoelen waren.

 

Na een succesvolle bevruchting, is de eerste stap een celdeling. Die ene bevruchte cel splits zich door een mitose in twee cellen. Een mitose is een celdeling waarbij tweekopieën ontstaan die elk dezelfde celkern hebben, genetisch zijn die cellen dus gelijk aan elkaar. Bij poezen vindt deze eerste deling 60 tot 68 uur na de coïtus plaats. Deze eerste cellen worden blastomeren genoemd. Na deze eerste deling, wordt er elke 10-14uur gedeeld. De deling wordt al gauw asynchroon, dus niet elk cel deelt als een ander ook deelt. Bij diverse zoogdiersoorten is aangetoond, dat in het twee- of vier cellig stadium alle cellen nog volledig instaat zijn, om stuk voor stuk uit te groeien tot een voldragen individu. De identieke "echte" tweelingen bij mensen worden gevormd door het gescheiden raken van de twee cellen na de aller eerste deling. Zeer zeldzaam maar het schijnt te gebeuren komt er een identieke vierling bij mensen voor.

Na het vier cellig stadium, zijn niet alle cellen meer "totipotent", een identieke (eeneiige) achtling zal dus niet voorkomen. De delingen gaan verder, er komen steeds meer cellen.

 

Foto 1 (4,5 dag): Dit stadium wordt wel het klievingstadium genoemd want er vindt weinig groeiplaats, er wordt alleen maar gedeeld (de vrucht groeit dus nog niet). Wel neemt natuurlijk de hoeveelheid kernmateriaal toe, want elke nieuw gevormde cel heeft een celkern. De klomp cellen bestaande uit blastomeren wordt blastomerula genoemd.

Vier dagen na de bevruchting zijn er ongeveer 30 cellen die een bol vormen. Dit wordt de morula "moerbei" genoemd. De diameter is nog vrijwel gelijk aan de diameter van de blastomerula.

Foto 2 (6dagen): Na een dag of 6 ontwikkeld zich de zgn. blastula door vorming van een holte, omringd door 60-80 cellen die dan 0.6mm in doorsnede is. Deze holte vormt het begin van wat later het spijsverteringskanaal zal zijn. De buitenste cellen van de blastula worden trofoblast genoemd: deze cellen vormen het begin van de placenta. Bij mensen vindt implantatie van het embryo in de baarmoederwand plaats aan het eind van de eerste week. Waarschijnlijk vindt de implantatie bij de kat tien dagen na de ovulatie plaats (dus de geslaagde dekking).

Foto 3 (8dagen): De trofoblastcellen scheiden voor die tijd een stof gonadotropine af, een hormoon dat verzekert dat het baarmoederslijmvlies klaar is voor implantaties van de embryonen.

In elk geval zullen de embryonen zich genesteld hebben voor de volgende zeer belangrijke fase: de gastrulatie. Gastrulatie is een bijzonder proces. Verschillende zones van de blastula vouwen zich en vormen drie min of meer onderscheidbare lagen: de ectodermis, de endodermis en de mesodermis.

Foto 4 (10 dagen): De ectodermis is de aanduiding voor de buitenste cellen van het lichaam: de huid (epidermis) dus maar ook het centraal zenuwstelsel is van ectodermale afkomstig. De endodermis zijn de cellen, die het spijsverteringskanaal (zullen) vormen, het maagdarm stelsel dus.

De mesodermis tenslotte zijn de cellen die spieren, skelet en organen zullen vormen. De eerste mesodermalestructuur die gevormd zal worden is de chorda, de ruggengraat. Intussen gaat de groei door en het embryo wordt eivormig. De afmeting is ongeveer 1.5 x 1 mm

 

Foto 5 (12dagen) Gastrulatie is een vitaal en kwetsbaar moment in het leven van een embryo. In dit stadium begint het genenmateriaal van het embryo zelf, tot uitdrukking te komen. Voor die tijd werden processen voornamelijk gestuurd door maternale invloeden (dus van de moeder) via het materiaal in de van moeder afkomstige ei-cel. Veel embryo's sterven af in dit stadium door lethale (=dodelijke) combinaties van genen die of niet functionerende of defecte eiwitten produceren. In dit stadium is het kattenembryo 1.5 x 1 mm.

 

Foto 6 (13 dagen) In het volgende stadium worden de organen aangelegd. De ectodermis vormt zich tot een huid die het hele lichaam bedekt en er ontstaat een verdikte plaat die tot een groeve vouwt: de neurale lijst. Uiteindelijk wordt dit een buis die beneden de huidoppervlak verzinkt en die zal differentiëren tot het centraal zenuwstelsel. We zijn dan inmiddels al (of pas!) bij dag 13 gekomen. Er gebeurt iets verrassends: Concentraties van mesodermaal weefsel "somieten" verschijnen aan weerszijde van de neurale lijst waardoor het embryo gesegmenteerd wordt in gelijkvormige structuren.

Foto 7 (14 dagen): Het embryo is langwerpig van vorm en heeft over de middenlijn een staafvormige structuur, de notochord, het eerste skeletelement (de ruggengraat in aanleg). Het aantal somieten neemt toe. Dorsaal en caudaal (kop enstaartzijde) zijn nu goed te onderscheiden, er is al een staartje. De endodermis wordt gevouwen als een buisachtige structuur, het begin van het maag-darmstelsel. Er ontstaat ook een primitieve bloedsomloop.

 

Foto 8 (15 dagen) Met 15 tot 17 dagen is het kattenembryo 2-10 mm. De neurale buis sluit zich. Het hoofd is nu prominent aanwezig en licht gebogen naar de caudale zijde van het embryo. Er gebeurt weer iets verrassends: het embryo ontwikkelt kieuwbogen, bij de kat vier in totaal.

Foto 9 (17 dagen): Het primitieve maag darmstelsel is gereed en er is een begin van een mond. In de keelholte achter de mond (de slokdarm) ontstaan diepe groeven die tot het ectoderm rijken. Later zullen deze weer verdwijnen maar mede door deze kieuwbogen ontstaat de gedachte, dat elk embryo de evolutie even over doet. Tegelijk ontwikkelen zich de kleine hersenen.

Foto 10 (18 dagen): Het is al duidelijk waar ogen en oren komen. We zijn dan voor het katje bij dag 18 na de conceptie.

Foto 11 (18 dagen) en Foto 12 (19dagen): Met dag 18-19 ontstaan er voorpootjes en achterpootjes. Grote hersenen en de hersenstam zijn in aanleg al aanwezig. Het embryo meet tussen de 7 en 18 mm, nek en staartje zijn naar de romp toe gebogen.

 

Foto 13 (21 dagen)

Nu gaat het hard, tot dag 21 gebeurt er het volgende: De voorste kieuwboog (links en rechts) verdiept zich en vorm uiteindelijk de gehoorgang. Het toekomstige oog is duidelijk gepigmenteerd en er verdiept zich een gang voor het reukorgaan. De kleine hersenen worden verdeeld door een groeve. De voorpoten zijn nu onderverdeeld zoals ook bij de volwassen kat met inwendig een skelet maar de achterpoten zijn nog primitieve uitsteeksels. De staart verlengt en is naar het lichaam toe gekruld. Inwendig differentiëren aderen voor de bloedsomloop en zenuwen. Ook zijn strottenhoofd, bronchiën en longen te onderscheiden. Slokdarm ,maag en darm worden gevormd. Pancreas, schildklier, nieren en lever worden tevens aangelegd. Aan de rugzijde vormen zich wervels.

Het embryo meet nu 10-24 mm. Het zal duidelijk zijn dat vooral in het vroege stadium, zeer voorzichtig moet worden omgegaan met mogelijk schadelijke stoffen. Inenting met levend (geattunueerd) virus kan de vrucht beschadigen en ook het gebruik van b.v. middelen tegen schimmel kan schadelijk zijn. Antibiotica wordt alleen toegediend als dat strikt nodig is. Met name Baytril is niet aan te raden. Uiteraard gaat het leven van de poes voor het leven van de kittens en uiteraard wordt de poes alleen gedekt als ze 100% gezond is maar ook zwangere poezen kunnen ziek worden.

 

Inmiddels is vaak aan de moederpoes al te zien, dat ze zwanger is: haar tepels worden iets groter en krijgen een meer roze kleur dan daarvoor. Na 21 dagen kan een ervaren persoon door palpatie (dit is een manier van voorzichtig, tastend voelen) vaststellen dat de poes zwanger is. In dit stadium zijnde vruchtjes nog zo klein (ten grootte van een flinke erwt), dat ze onderling te onderscheiden, en dus te tellen zijn. Sommige poezen krijgen last vanochtend misselijkheid als gevolg van de hormonale veranderingen in hun lichaam.

Foto 14 (22 dagen): De volgende dagen (21-23 dagen) wordt de bovenlip gevormd en beginnen zich oogleden te vormen. Er vormt zich een oorschelp. Aan het eind van de poten zijn de tenen te onderscheiden als een waaier van donker materiaal tegen een lichtere achtergrond. De genitaliën ontwikkelen zich verder. Binnenin differentiëren het skelet en de spieren verder en worden o.a. de ribben gevormd. Het skelet dat gevormd wordt bestaat nog uit kraakbeen. De bek ontwikkelt zich, tong en verhemelte ontstaan. Schildklier¸ bijschildklier en hart ontwikkelen zich en een orgaan dat de meeste mensen hoogstens uit de fijne keuken kennen als "zwezerik". De gangbare biomedische naam van zwezerik is thymus. Deze ligt in de borstkas tussen het borstbeen en het hart. De thymus heeft een centrale functie in het immuun stelsel, de thymus is verantwoordelijk voor de productie van de zogenaamde T-cellen. Als bij pasgeboren dieren de thymus ontbreekt produceren ze nauwelijks antistoffen en zijn dus zeer gevoelig voor infecties maar als bij dieren (muizen) experimenteel de thymus wordt weggenomen als ze enkele dagen oud zijn, dan treden deze problemen veel minder op: de lymfocyten die in de thymus geproduceerd worden en naar de milt en lymfeklieren trekken, hebben waarschijnlijk dan reeds de nodige informatie voor wat lichaam vreemd is doorgegeven aan milt en lymfeklier. Het embryo is nu 13-30 mm

Foto 15 (25 dagen): Met 23-25 dagen beginnen de tenen van de voorpoot, die al wel zichtbaar waren maar nog als een klomp aan elkaar zaten zich van elkaar te scheiden. Bij de achterpootjes, die wat achterlopen in vergelijking met de voorpootjes, zijn de toekomstige tenen te onderscheiden als een waaier van donker materiaal tegen een lichtere achtergrond, net als eerder gebeurde bij de voorpootjes. Nieren, bijnieren en geslachtsorganen differentiëren zich verder. In de primitieve ruggengraat zijn grijze en witte massa gescheiden en om geven door een vlies. Grijze massa bestaat voornamelijk uit zenuwcellen. De grijze kleur is afkomstig van de kernen van die cellen. Witte massa bestaat uit langgerekte zenuwvezels die een witte vettige stof bevatten"myeline". Deze witte massa omkleedt de grijze massa in de ruggengraat. Zenuwuitlopers en zenuwknopen (ganglia) differentiëren zich. In de kop ontwikkelen zich de kaken, verhemelte tong en de speekselklieren. In de hersenen ontstaat de hypofyse, een belangrijk orgaan dat een aantal verschillende hormonen produceert: Vasopressine, dat betrokken is bij de waterhuishouding van het lichaam, Oxytocine, dat een rol speelt bij de geboorte en daarna bij de melkgift en dan nog een aantal hormonen die betrokken zijn bij de regulatie van andere klieren: schildklierstimulerend hormoon (TSH) , bijnierschors stimulerend hormoon: (ACTH), het follikelstimulerendhormoon: (FSH) en luteïniserendhormoon: (LH) die beide op de geslachtklieren werken. Daarnaast geeft de hypofyse nog groeihormoon af dat een zeer belangrijke sturende rol vervult bij zowel de groei (van het jonge dier) als bij de stofwisseling.

Foto 16 (28 dagen): Stadium 25-28 dagen 21-40 mm. In dit stadium zijn de embryo's in feite al bijna complete minikatjes en spreek men liever van foetussen. Alles groeit nog verder uit en differentieert nog meer. Het kopje ontwikkelt wangen, kin, neus en mond. Het gebied waar de navel wordt gereduceerd, het buikvlies (peritonium), longvlies (pleuropericardiaal membraan) en het middenrif ontstaan. De handwortelbeentjes, de tenen en de ribben zijn nog steeds kraakbeenachtig maar beginnen te verkalken. De tanden worden gevormd (verborgen in de kaak).

Foto 17 (32 dagen): Er komt nu echt schot in, de foetussen groeien nu ook hard en de meeste "onderdelen" zijn op hun definitieve positie . In de fase 28-32 dagen zijn ze 25 tot 50 mm groot en wordt het moeilijk om het aantal foetussen nog vast te stellen. Over de gevormde ogen groeit een ooglid, er zijn kleine, driehoekige oortjes. Het binnenoor begint zich te differentiëren tot de ingewikkelde structuur waar het dier straks kan horen, het trommelvlies wordt gevormd. Op een plaatje, lijkt de foetus in dit stadium al op een poesje. De verbening van diverse onderdelen die nog uit kraakbeen bestonden en waar gewoon been hoort te komen gaat door. De bronchiën differentiëren steeds meer. Bij vrouwelijke foetussen vormt de baarmoeder zich. De al aanwezige lever wordt "gelobt". Er ontstaat een blaas. Het formaat van de foetus is nu 25-50 mm.

Foto 18 (36 dagen): De foetussen blijven groeien, het hoofdje is en blijft relatief groot. Moederpoes wordt nu echt zichtbaar dikker, zeker als ze een meerling draagt. We zitten nu in de periode 32-38 dagen. Het formaat van de foetussen is nu 35-60 mm. De huid ligt glad aan, er zijn nog geen haren. De uitwendige genitaliën ontstaan. Aan de tenen ontstaan nagels. Het oog differentieert verder, er wordt (o.a.) een iris gevormd.

Foto 19 (38 dagen): Van dag 38 tot 44 differentieert de huid. Deze wordt dikker en rimpelt. De oortjes worden groter en het staartje wordt langer. Het binnenoor is gevormd, maar nog van kraakbeen. De longblaasjes ontwikkelen zich. De hypofyse wordt gelobt. In de darmen groeien darmvlokken. De oogleden zijn compleet aanwezig, de ogen zijn gesloten. Het embryo meet 50-80mm.

Foto 20 (46 dagen): Met dag 44 meet het embryo 59-94 mm en er komen haartjes, de foetus is bedekt met een fluweelachtig laagje. Vanaf dag 48 ( 65-125mm) is de eventuele pigmentatie zichtbaar.

Foto 21 (60 dagen) en Foto 22 ( 63dagen): Tenslotte het eindstadium vanaf dag 58. Dit is het stadium, vlak voor geboorte. Alle organen zijn voldoende volgroeid om de foetus levensvatbaar te maken. Een normale bevalling vindt plaats, tussen dag 59 en dag 69 na de conceptie.

Voor dag 59 zullen kittens nog niet levensvatbaar genoeg zijn om te overleven zonder speciale medische hulp. Duurt een dracht langer dan 69 dagen, dan is het goed om de dierenarts te consulteren. Als de poes het nemen van haar temperatuur (rectaal) niet al te vervelend vindt, kunt u elke ochtend haar temperatuur meten: 12 tot 24 uur voor de bevalling daalt haar temperatuur van de normale waarde van 38.5 met een graad naar37,5 graden Celsius. Een normale bevalling begint met ontsluitingsweeën. De poes zal wat slijm uit haar vagina produceren maar misschien merkt u dat niet eens omdat ze, als ze er met haar dikke buik nog bij kan, het zelf schoon zal maken. Dit stadium kan tot 36 uur duren, vooral bij een primipare poes (=poes die voor het eerst werpt). Ernst wordt het, als ze persweeën krijgt. Deze sterke contracties kunt u goed voelen als u uw hand op haar buik legt. Het belangrijkste dat u kunt doen is: er zijn… veel poezen vinden het prettig als u ze gezelschap houdt. Het eerste jong laat vaak het langst op zich wachten. Raak niet te gauw in paniek. Houd vooral goed in de gaten dat de moederpoes rustig blijft. Zolang de moeder niet onrustig of paniekerig is, is er vaak niets aan de hand.

 

Het is altijd prettig, als u en de poes beiden onervaren zijn om steun te krijgen van een ervaren fokker.

Bevallen is echter iets heel natuurlijks en meestal gaat het goed. Het is wel verstandig om uw dierenarts op de hoogte te stellen van de naderende blijde gebeurtenis.
Als u veterinaire hulp nodig zou hebben is het goed om te weten, wie u kunt bellen (kittens komen graag 's nachts…)

En als alles goed verlopen is… Gefeliciteerd!

Bron: stichting kitten opvang

--

Genetica

Katten hebben 19 paar chromosomen. Hierop ligt alles erfelijke eigenschappen vast zoals:
• de bouw
• de lengte van de vacht
• de tekening
• de kleur
• zelfs het karakter

Het verschil tussen poezen en katers zit hem in de geslachtchromosomen de X of de Y.

-Poezen hebben XX chromosomen
-Katers XY chromosomen.
Omdat de poes alleen maar X heeft, bepaald de kater of een kitten een vrouwtje wordt
(moeder X + vader X=XX) of een mannetje (moeder X + vader Y=XY).De codes voor elke kleur en patroon combinatie vind je terug op de pagina Maine Coon.
Vaak is het wel makkelijker om te weten welke genen de ouders precies hebben.
Soms kunnen ze namelijk wel recessieve genen vererven (die genen dragen ze maar tonen ze niet zelf).
Om hierachter te komen kan je terugkijken bij de grootouders.

Soort gen Symbolen Korte Uitleg
Patronengen AA:
Aa:
aa: Agouti (met patroon) Tabby
Agouti, kan "non-agouti" vererven
Non-agouti (effen)

Kleurgen DD:
Dd:
dd: Harde kleur (Zwart, Rood, Schildpad)
Harde kleur, kan "verdunde kleur" vererven
Verdunde kleur (Blauw, Creme, Blauw schildpad)

Expressiegen II:
Ii:
ii: Inhibitor Smoke, zilver, Shaded
Inhibitor Smoke, zilver, Shaded, kan "normaal pigment" vererven
Normaal Pigment

Patronengen Mc:
Mcmc:
mcmc: Gestreept
Gestreept, kan "gemarmerd" vererven
Gemarmerd
Expressiegen SS:

Ss:
ss: Met wit (Bicolor/Van/Harlekijn))
Met wit, kan "zonder wit" vererven
Zonder wit
Expressiegen WW:

Ww:
ww: Volledig Wit
Volledig Wit, kan "niet wit" vererven
Niet wit
Kleurgen XOXO:

XOXo:
XoXo: Poes Rood'
Poes Schildpad
Poes Zwart
XOY:
XoY: Kater Rood
Kater Zwart

Effen en patronen:
Alle katten dragen een bepaald patroon, ook de effen gekleurde katten. Dominant Agouti (met patroon) is A. Effen katten hebben Recessief Non Agouti (zonder patroon), a.
Een effen kat is dus homozygoot aa. Homozygoot AA heeft een tabbypatroon en alle kittens zullen dat ook hebben. De Tabby genen hebben nog verschillende patronen, sommige dominant en andere recessief. Gestreept is dominant over gemarmerd, gevlekt en effen. Gevlekt is dominant over gemarmerd en effen. Gemarmerd is alleen dominant over effen.
Een heterozygoot Aa heeft een tabby patroon, maar kan effen vererven.

Naast het eerste gen, A gen heb je ook nog het Mc gen,
die het soort Tabby bepaald, Mc staat voor gestreept, mc voor gemarmerd.
Het derde gen heet Sp die zorgt of het patroon gedeeltelijk of geheel aanwezig is.

Harde of verdunde kleur:
Harde of echte kleur is D en verdunde kleur is d. D is dominant over d. Homozygoot betekend twee dezelfde genen, dus DD (Harde kleuren: Zwart, Rood of Schildpad) of dd (verdunde kleuren: Creme of Blauw). Heterozygoot betekend Dd, de kat heeft zichtbaar een harde kleur, maar kan een verdunde kleur vererven.

Pigment:
Gen I zorgt voor het tegenhouden van pigment in de haren, zodat variaties ontstaan als Smoke (witte ondervacht bij effen) of Zilver (lichte of witte ondervacht bij Tabby). Er kan veel of weinig gen I voorkomen op de vacht. Veel gen I betekend dat de kat een lichte vacht met een klein gekleurd topje heeft (Shaded).

Rood of Zwart:
Alle katten hebben een gen voor Rood, Rood komt alleen op de X voor, dus is geslachtgebonden.
Dominant Rood: XO, dit betekend dat de kat zichtbar Rood is of Rode vlekken heeft (schildpad). Recessief Rood: is Xo, geen rood, maar elke andere kleur (alle kleuren zijn afgeleid van Zwart).
Een kater heeft maar 1 X en ziet er zo uit: XOY (Rood) of XoY (Zwart). Bij een Poes ziet het er zo uit: XoXo (Zwart) XOXO (Rood) XoXO (schildpad) XOXo (schildpad).

(Met)Wit:
Wit is dominant over geheel gekleurd. SS (Van)of Ss (Harlekijn) staat voor het aandeel wit, waarbij Ss wel zonder wit kan vereven. Homozygoot ss bestaat eigenlijk niet, de kat is dan niet met wit. Geheel witte katten hebben een dominant gen W, de witte kat draagt eigenlijk wel een kleur, maar deze is niet zien (je kunt kijken bij de (groot)ouders). Niet alle witte katten zijn doof, doofheid komt het meest voor bij katten met blauwe ogen.

--

Chippen

Chip uw huisdier
U moet er niet aan denken, maar u kunt uw huisdier natuurlijk een keer kwijtraken.
Het is daarom verstandig uw huisdier van een chip te voorzien.
U kunt dan, als uw huisdier gevonden wordt, snel uw geliefde huisgenoot worden herenigd.

Waarom zou ik mijn huisdier laten chippen?
• Als uw dier gevonden wordt, bent u als eigenaar snel en gemakkelijk te achterhalen. Het chipnummer is namelijk gekoppeld aan uw gegevens.
• Als u naar het buitenland op vakantie gaat met de hond of kat bent u verplicht om het dier te laten chippen.
• Ook als uw dier tegen ongevallen en ziektekosten verzekerd is, is een chip verplicht, vaak wordt deze dan wel vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
• Een chip is geschikt voor bijna alle diersoorten.
Ook jonge dieren kunnen worden gechipt.
• Een chip is fraudebestendig: verwijderen is moeilijk en het registratienummer kan niet worden gewijzigd.
• Uw dier voelt de chip niet
• Een chip gaat een dierenleven lang mee.
• Een chip is niet ontsierend: hij zit immers onder de huid.

Hoe werkt een chip?
Een chip heeft de grootte van een rijstkorrel en wordt met een naald onder de huid van het dier ingebracht. Elke chip heeft zijn eigen unieke code, zodat elk dier die een chip heeft een eigen “nummer” heeft.
Diergegevens, adresgegevens van de eigenaar in combinatie met het chipnummer worden aangemeld bij een databank.
Hier wordt uw dier geregistreerd.
Wanneer uw dier vermist is en door iemand word gevonden kan met behulp van een “chipreader” het chipnummer afgelezen worden.
Bij de databank kunnen de juiste gegevens dan opgevraagd worden en kan het dier weer verenigd worden met zijn baasje.
Registratie is dus belangrijk, net zoals het doorgeven van een eventuele verhuizing of verandering in telefoonnummer.
Op www.chipnummer.nl
kunt u controleren of het chipnummer van uw huisdier en bijbehorende registratie nog kloppen.

Registratie
Nadat uw huisdier van een chip is voorzien, moet het dier nog geregistreerd worden.
Er bestaan diverse databanken. Een gratis service voor eigenaren die kiezen voor het BackHome chip, is de website: www.backhomeclub.nl. u kunt zelf de gegevens van uw huisdier invullen en, indien gewenst, wijzigen.
De website stuurt ter bevestiging van registratie een bewijs van inschrijving dat u bij het vaccinatieboekje of Europees dierenpaspoort kunt bewaren.
Vanaf dat moment is uw dierbare huisgenoot altijd weer bij u thuis te brengen!
Het is overigens wel belangrijk om een verhuizing of wijziging van het telefoonnummer aan te passen op de site.
Anders wordt het speurwerk alsnog heel moeilijk.
Uiteraard zijn uw gegevens op de site veilig opgeslagen en niet toegankelijk voor derden.

www.chipnummer.nl
Een belangrijke site als het gaat om het terugvinden van elektronisch geïdentificeerde dieren is:
www.chipnummer.nl

Deze site maakt het mogelijk om aan de hand van het chipnummer vliegensvlug uit te vinden waar een dier geregistreerd staat.
Vervolgens kan dan contact worden gezocht met de registrerende instantie. Iedere gegevensbeheerder heeft daarvoor andere regels, maar die zijn altijd heel makkelijk via de site te vinden.

--

Pawpads

 


Inteelt, in de originele striktste betekenis van het woord, is vader x dochter, moeder x zoon, dan wel broer x zus.
Bij een dergelijke kruising heeft het nageslacht voor de helft van alle genen een kopie van dezelfde ouder, en in de helft van *die* gevallen dus ook dezelfde kopie van de ouders: voor 25% van de genen is dit dier homozygoot vanwege de inteelt, en de COI is dus dezelfde 25%.
Zoals je weet, wordt de term 'inteelt' niet alleen meer voor deze situatie gebruikt, maar voor alle situaties waarbij aan elkaar verwante dieren worden gebruikt.
De definitie van COI blijft hetzelfde: het percentage genen waarvoor het dier homozygoot zal zijn vanwege de voorgekomen 'inteelt' (gebruikt in de meer algemene, ruimere zin van het woord ).


Bij PawPeds: boven de stamboom staat de regel:
Number of generations 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Inbreeding=xx%, Pedigree analysis: Info, Foundation, Clones Standaard heb je 4 generaties, maar je kunt klikken op een ander getal.
Dan zal het getal dat achter "inbreeding" staat, ook veranderen, want dat is de inbreeding berekend over het aantal generaties dat in die stamboom is gegeven.
Je kunt ook op het woord "Inbreeding" klikken: dan wordt de totale inbreeding uitgerekend, over de hele stamboom tot aan de foundation katten toe.

Bedenk wel dat in het algemeen in de fokkerij inteelt, of juist niet, een heen-en-weer gaand verschijnsel is.
Bij vlagen is het erg populair en geroemd, omdat je er zo mooi een speciaal type mee kan vastleggen, op andere tijden wordt het verguisd omdat je er allerlei ongewenste eigenschappen mee kunt vastleggen.
Beide uitspraken zijn waar: inteelt legt vast. Zowel goed, als slecht...


Tegenwoordig wordt er ook weer (of nog) met Foundation katten gefokt, dan geldt hetzelfde,
maar omdat we nu toch een andere tijd hebben dan zo'n 40 jaar terug,
is dat ook weer een moeizaam punt, waar hele discussies over worden gevoerd.
Laten we dat niet hier gaan doen .
Maar als je dus een stamboom terugbrengt tot foundation,
zul je de kat kunnen onderverdelen in zoveel % van deze foundation kat,
en zoveel van die ander.
Andy Katt en Bridget Katt waren erg populair (en ik geloof niet eens uit Maine),
zodat in het algemeen meer dan 25% van de stamboom tot deze twee katten herleidt kan worden: zij zijn de top-2. En zo heb je de top-3, en top-5.
Als je klikt op het woord 'Foundation', krijg je een lijst te zien van welke Foundation katten, en hoeveel, hebben bijgedragen tot die kat.

In het begin van de Maine Coon fokkerij (rond 1980) had iemand (Heidi Ho cattery) een poes, Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho, en een kater, Heidi Ho Sonkey Bill, die samen erg mooie kittens gaven die ook veel op elkaar leken.


Als je bij Pawpeds op 'Clones' klikt, krijg je een lijst te zien met welke clones voor hoeveel in die kat zitten! Wanneer is een stamboom compleet - een kat kan een raskat zijn als 4 generaties voorouders bekend zijn .
In die betekenis is een stamboom met 4 generaties dus compleet, in ieder geval compleet genoeg.
Omdat we nu de database hebben, wil iedereen alles weten, en kan eventueel ook een stamboom geheel teruggebracht worden tot de foundation katten.
Je zult dan wel, bij 'Foundation' of clones' zien: "xx% van de stamboom kon worden getraceerd tot aan foundation" ...

Wat bedoel je met 'testresultaten'?
Er zijn maar een paar katten waarvan gezondheidstesten in deze PawPeds database staan; dat is aangegeven met: [h].
[p] betekent dat er een foto van die kat te vinden is.
pawpeds.com

--

Vachtpatronen

De Maine Coon mag elke kleur -al dan niet met wit- hebben.

Enkel kleuren die voortvloeien uit raskruizingen zijn verboden.

Dit zijn bijvoorbeeld pointtekening, cinnamon, fawn , lilac en chocolate.

Ze mogen verder iedere kleur hebben, maar het kan wel verwarrend zijn. Wat is nou brown tabby, en wat is het verschil tussen smoke en silver?

Hier een kleine uitleg over de meest voorkomende vachtpatronen en kleuren die ikzelf al heb gefokt.

Classic

ook

Blotched

&

Gemarmerd

 

...........

in de strepen zijn ronde patronen te onderscheiden, het lijkt een beetje op de structuur van marmer.

 

Mackerel

ook wel


GestreeptDit is meer een tijgerpatroon, de strepen lopen van rug naar buik en zijn smaller.

 

Spotted

oftewel

Gevlekt

 

Er zijn geen strepen aanwezig, de onderbroken strepen vormen spots.

 

Solid

oftewel


effen
Er is geen patroon aanwezig, zijn hebben een effen vachtkleur.

 

 

Genetica